Netherlands

About Insight International Netherlands

Visie
Insight International is een groeiende internationale en interdenominale organisatie, bestaande uit een groep mensen die met inzet en toewijding een gezonde manier van christen-zijn en liefdevolle gemeenschap wil naleven.

Insight international is ontstaan uit het werk van Pauline Skeates, die door de jaren heen velen in Europa en Nieuw-Zeeland door seminars, training en opleiding bemoedigd heeft, onder wie leiders, voorgangers, counselors, therapeuten en vele andere geïnteresseerden.

Insight International biedt seminars, training, retraites voor inspiratie en geestelijke groei, opleiding voor counselors, en ook counseling en gemeenschap.

Centraal in ons werk staat het gedeelde christelijk geloof in de liefde van God en het proces van heling, verandering en vrijzetting van mensen die zich gevangen voelen door angst, schaamte en weinig helpende levenspatronen.

Wij zijn een aantal Nederlanders die in aanraking zijn gekomen met ‘Insight Focused Therapy’ en daar zo enthousiast over geworden zijn, dat we het graag in Nederland willen doorgeven aan anderen.

Insight International - Netherlands

Insight International – Netherlands

Esther Jansen

Insight International – Netherlands Co-ordinator

Esther Jansen coordinates Insight International and Insight Focused Therapy in The Netherlands. She works as a psychologist and counsellor since 2000 and teaches seminars at home and abroad in Insight Focused Therapy. She is also part of the Insight International team in Europe. She is married and is the mother of two children.

Esther Jansen coördineert Insight International in Nederland en Insight Focused Therapy in Nederland. Inmiddels werkt ze 12 jaar als psychologe en counselor en geeft les in Nederland en in het buitenland, onder ander over Insight Focused Therapy. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Ook neemt ze deel in het Insight International team in Europa.

email
info@iftnl.nl

web
www.iftnl.nl

Marrie Zuidweg

Marrie Zuidweg works as a pastoral counselor and as an IFT counselor. She is married to Ad and has two grown up children. She has her own practise which is called Topazion.

Marrie Zuidweg werkt als psycho-pastoraal hulpverlener en als IFT counselor. Ze is getrouwd met Ad en heeft twee volwassen kinderen. Voor meer informatie over Marrie en haar eigen praktijk zie www.topazion.nl.

email
info@topazion.nl

web
www.iftnl.nl

Saskia Boender

Saskia Boender works as a psychosocial therapist, coach and trainer. She is an inspiring speaker in the areas of personal development, therapy and spiritual growth. Saskia is married, mother of two children and lives in Rotterdam. For more information: www.youmakesense.nl.

Saskia Boender werkt als psychosociaal therapeut, coach en trainer. Daarnaast is zij inspirerend spreker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, hulpverlening en geestelijke groei. Saskia is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in Rotterdam. Zie verder: www.youmakesense.nl

email
info@iftnl.nl

web

www.youmakesense.nl 

 

Saskia Boender

Saskia Boender works as a psychosocial therapist, coach and trainer. She is an inspiring speaker in the areas of personal development, therapy and spiritual growth. Saskia is married, mother of two children and lives in Rotterdam. For more information: www.youmakesense.nl.

Saskia Boender werkt als psychosociaal therapeut, coach en trainer. Daarnaast is zij inspirerend spreker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, hulpverlening en geestelijke groei. Saskia is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in Rotterdam. Zie verder: www.youmakesense.nl

email
info@iftnl.nl

web

www.youmakesense.nl

 

Anita Terlouw

Anita Terlouw works as a pastoral counselor and teaches abroad in Insight Focused Therapy, in English and in French. She is married to Bert van Middelkoop.

Anita Terlouw werkt als pastoraal counselor en geeft in het buitenland seminars over Insight Focused Therapy in het Frans en in het Engels. Ze is getrouwd met Bert van Middelkoop.

email
info@iftnl.nl

web
www.iftnl.nl

Deodaat Boer

Deodaat is involved in Insight International Netherlands and Europe. He works at the Navigators and IFES Netherlands as a personal fundraising coach and helps in making partnerships. He loves inspiring young men and is part of ManArise, a men’s movement in the Netherlands. He is married and the father of two children.

Deodaat is betrokken bij Insight International Nederland en Europa. Hij is werkzaam bij De Navigators als persoonlijke fondswervingscoach en helpt bij het vormen van Partnerships. Inspireert graag mannen en is actief betrokken bij de4eMusketiers, een internationale mannenbeweging. Hij is getrouwd en is vader.

email
deodaat.boer@navigators.nl

web
www.iftnl.nl

Hope Visser

Hope initially become involved in IFT as a translator for Pauline Skeates. Hope has her own translation firm: www.elkanah.nl. She is married and has five children.

Hope Visser is in eerste instantie betrokken geraakt bij IFT als vertaler en tolk voor Pauline Skeates. Hope heeft een eigen vertaalbureau, www.elkanah.nl, is getrouwd, en heeft vijf kinderen.

email
info@iftnl.nl

web
www.elkanah.nl

Petra van Harten

Petra van Harten works as a psychology teacher at the CHE – Christian College in Ede. She has worked as a psychologist for years and has worked with addicted people in Bonaire. She is also involved in Christian politics in the Netherlands.

Petra van Harten werkt als docent psychologie aan de Christelijk Hogeschool te Ede. Als psycholoog heeft ze jaren in de eerstelijn gewerkt als ook in de verslavingszorg.

email
info@iftnl.nl

web
www.iftnl.nl

Insight International - Psychological Services, Counselling, Training, Research

Insight International Newsletter

Insight International’s monthly newsletter ‘Insight into Wellbeing’, is an excellent source of information and resources to help people achieve better health and greater happiness, and an overall sense of wellbeing. Features include ground-breaking neuroscience research, inspirational interviews, blog articles, quotes and images.

Thanks for joining Insight International!