who we are

We are a global community who are committed to helping people live their best lives. To find out more about our teams please select a country.

meet the Netherlands team

Esther Jansen

Insight International – Co-ordinator

Esther Jansen coördineert Insight International in Nederland en Insight Focused NeuroTherapy in Nederland.Sinds 2000 werkt ze alspsychologeencounselorengeeft les in Nederland en in het buitenland, onderander over Insight Focused Therapy. Ze is getrouwdenheeftdriekinderen. Ook neemt ze deel in het Insight International team in Europa.

Esther Jansen coordinates Insight International and Insight Focused Therapy in The Netherlands. She has worked as a psychologist and counsellor since 2000 and teaches seminars at home and abroad in Insight Focused NeuroTherapy. She is also part of the Insight International team in Europe. She is the mother of three beautiful children.

e boerjansen@gmail.com | w www.iftnl.nl

Saskia Boender

Saskia Boender werktalspsychosociaaltherapeut, coach en trainer. Daarnaast is zijinspirerendspreker op het gebied van persoonlijkeontwikkeling, hulpverleningengeestelijkegroei. Saskia is getrouwd, moeder van twee kinderenenwoont in Rotterdam. Zieverder: www.youmakesense.nl

Saskia Boender works as a psychosocial therapist, coach and trainer. She is an inspiring speaker in the areas of personal development, therapy and spiritual growth. Saskia is the mother of two children and lives in Rotterdam. For more information: www.youmakesense.nl.

e info@iftnl.nl | w www.youmakesense.nl

Marrie Zuidweg

MarrieZuidwegwerktals psycho-pastoraalhulpverlenerenals IFT counselor. Ze is getrouwd met Ad enheeft twee volwassenkinderen. Voormeerinformatie over Marrieenhaar eigen praktijkzie www.essenziacoaching.nl

Marrie Zuidweg works as a pastoral counsellor and IFnT counsellor. She is married to Ad and has two adult children. For more information about Marrie and her practise: www.essenziacoaching.nl

e info@essenziacoaching.nl | w www.essenziacoaching.nl

Hope Visser

Hope Visser is in eersteinstantiebetrokkengeraaktbij IFT alsvertalerentolkvoor Pauline Skeates. Hope heefteen eigen vertaalbureau, www.elkanah.nl, is getrouwd, enheeftvijfkinderen.

Hope initially become involved in IFnT as a translator for Pauline Skeates. Hope has her own translation firm: www.elkanah.nl. She is married to Samuel and has five amazing children.

e info@iftnl.nl | w www.elkanah.nl

Anita Terlouw

Anita Terlouw werktalspastoraalcounselorengeeft in het buitenland seminars over Insight Focused Therapy in het Frans en in het Engels. Ze is getrouwd met Bert van Middelkoop.

Anita Terlouw works as a pastoral counsellor and teaches abroad in Insight Focused NeuroTherapy, in English and in French. She is married to Bert van Middelkoop.

e info@iftnl.nl | w www.iftnl.nl